เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางเกาหลีเหนือ North Korea ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทาง เกาหลีเหนือ

เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางเกาหลีเหนือ เดินทางในเกาหลีเหนืออย่างปลอดภัยด้วยประกันท่องเที่ยวต่างประเทศรับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกนได้ เป็นประกันที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในเกาหลีเหนือ

  • เปียงยาง
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =