หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเกาหลีเหนือ

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเกาหลีเหนือ

ผู้มาเยือนเกาหลีเหนือส่วนใหญ่ต้องได้รับวีซ่าล่วงหน้าจากคณะทูตเกาหลีเหนือคนใดคนหนึ่ง นักท่องเที่ยวทุกคนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (ยกเว้นเกาหลีใต้) ต้องได้รับวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเกาหลีเหนือ ผู้เยี่ยมชมทุกคน (ยกเว้นคนสัญชาติเกาหลีใต้) ที่เดินทางไปเกาหลีเหนือเพื่อจุดประสงค์ด้านการท่องเที่ยวต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากตัวแทนการท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนกับ State General Bureau of Tourist Guidance

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =