วันหยุดของประเทศเกาหลีเหนือ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเกาหลีเหนือ

วันหยุดของประเทศเกาหลีเหนือ

1 มกราคม                  วันปีใหม่

16 กุมภาพันธ์             วันเกิดของคิมจองอิล

8 มีนาคม                   วันสตรีสากล

20 มีนาคม                 March Equinox (ฤดูกาล)

15 เมษายน               วันเกิดของคิมอิลซุง

25 เมษายน               วันสถาปนากองทัพประชาชน Chosun

1 พฤษภาคม              May Day

6 มิถุนายน                Chosun Children's Union Foundation Day

21 มิถุนายน              June Solstice (ฤดูกาล)

27 กรกฎาคม            วันแห่งชัยชนะในสงครามปลดปล่อยปิตุภูมิ

15 สิงหาคม              วันปลดปล่อย

25 สิงหาคม              วันซองอุน

9 กันยายน                วันชาติ

23 กันยายน             September Equinox (ฤดูกาล)

10 ตุลาคม               วันสถาปนาพรรค

16 พฤศจิกายน        วันแม่แห่งชาติ (การเฉลิมฉลอง)

22 ธันวาคม             December Solstice (ฤดู)

27 ธันวาคม             วันรัฐธรรมนูญ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =