ซื้อประกันภัยการเดินทางพม่า ประกันท่องเที่ยว (Myanmar)

ซื้อประกันภัยการเดินทางพม่า ประกันท่องเที่ยว (Myanmar)

ซื้อประกันภัยการเดินทางพม่า (Myanmar)

ประกันเดินทางพม่า ประกันการเดินทางในพม่า ประกันภัยการเดินทางพม่า ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในพม่า

 • กะฉิ่น
 • ฉาน
 • ตะนาวศรี
 • พะโค
 • มอญ
 • มัณฑะเลย์
 • ยะไข่
 • ย่างกุ้ง
 • สะกาย
 • อิรวดี
 • เนปยีดอ
อากาศ พม่า วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ พม่า วันนี้ 23.3°C
Sat
Weather on Sat 23.4°C
Sun
Weather on Sun 25.1°C
Mon
Weather on Mon 25.9°C
Tue
Weather on Tue 25.6°C
Wed
Weather on Wed 24.7°C
Thu
Weather on Thu 24.9°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =