ประกันเดินทางพม่า ซื้อประกันภัยการเดินทางพม่า

ประกันเดินทางพม่า ซื้อประกันภัยการเดินทางพม่า

ประกันเดินทางพม่า ประกันการเดินทางในพม่า ประกันภัยการเดินทางพม่า ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในพม่า

 • กะฉิ่น
 • ฉาน
 • ตะนาวศรี
 • พะโค
 • มอญ
 • มัณฑะเลย์
 • ยะไข่
 • ย่างกุ้ง
 • สะกาย
 • อิรวดี
 • เนปยีดอ
อากาศ พม่า วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ พม่า วันนี้ 31.2°C
Mon
Weather on Mon 31.5°C
Tue
Weather on Tue 28.8°C
Wed
Weather on Wed 30.2°C
Thu
Weather on Thu 31.8°C
Fri
Weather on Fri 32.3°C
Sat
Weather on Sat 32.6°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =