หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศพม่า

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศพม่า

ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเมียนมาร์จะต้องได้รับวีซ่าเว้นแต่ว่าพวกเขาจะเป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าที่มีสิทธิ์ ผู้มาเยือนเมียนมาร์ทุกคนต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =