วันหยุดของประเทศพม่า วันสำคัญต่างๆ ของประเทศพม่า

วันหยุดของประเทศพม่า

1 มกราคม            วันปีใหม่สากล

4 มกราคม            วันประกาศอิสรภาพ

12 กุมภาพันธ์       วันสหภาพแรงงาน

2 มีนาคม             วันชาวนา

26 มีนาคม           วันพระจันทร์เต็มดวงของตะแบง

29 มีนาคม           วันกองทัพพม่า (วันหยุด)

2 เมษายน            Good Friday

13 เมษายน          วันปีใหม่พม่า (เทศกาล Thingyan)

14 เมษายน          วันปีใหม่พม่า (เทศกาล Thingyan)

16 เมษายน          วันปีใหม่พม่า (เทศกาล Thingyan)

19 เมษายน          วันปีใหม่พม่า

30 เมษายน          วันแรงงาน (วันหยุด)

25 พฤษภาคม      วันฟูลมูนของ Kasone

19 กรกฎาคม        วันผู้พลีชีพ

23 กรกฎาคม        วันฟูลมูนของ Waso

9 สิงหาคม            National Day (สิงคโปร์)

19 ตุลาคม            วันพระจันทร์เต็มดวง (วันหยุด)

20 ตุลาคม            วันพระจันทร์เต็มดวงของเหล่าทัพ

21 ตุลาคม           วันพระจันทร์เต็มดวง (วันหยุด)

17 พฤศจิกายน     วันหยุด Tazaungdaing

18 พฤศจิกายน     วันหยุด Tazaungdaing

29 พฤศจิกายน     วันชาติพม่า

24 ธันวาคม          วันคริสต์มาสอีฟ

31 ธันวาคม          วันส่งท้ายปีเก่า

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =