ซื้อประกันภัยการเดินทางจอร์แดน ประกันท่องเที่ยว (Jordan)

ซื้อประกันภัยการเดินทางจอร์แดน  ประกันท่องเที่ยว (Jordan)

ซื้อประกันภัยการเดินทางจอร์แดน (Jordan)

ประกันเดินทางจอร์แดน ประกันการเดินทางในจอร์แดน ประกันภัยการเดินทางจอร์แดน ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในจอร์แดน

  • Jerash
  • Irbid
  • มะอาน
  • มาดาบา
  • อควาบา
  • อัมมาน
  • เดดซี
อากาศ จอร์แดน วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ จอร์แดน วันนี้ 17.7°C
Sat
Weather on Sat 23.5°C
Sun
Weather on Sun 24.6°C
Mon
Weather on Mon 29.5°C
Tue
Weather on Tue 29.8°C
Wed
Weather on Wed 27.7°C
Thu
Weather on Thu 28.5°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =