เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทาง อาเซอร์ไบจาน

เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางอาเซอร์ไบจาน เดินทางในอาเซอร์ไบจานอย่างปลอดภัยด้วยประกันท่องเที่ยวต่างประเทศรับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกนได้ เป็นประกันที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในอาเซอร์ไบจาน

  • กาเนีย กาซัค
  • ชากี ซากาตาลา
  • นาคีเชวาน
  • สเตพานาแกร์ต
  • อับเชอรอน
  • อาเซอร์ไบจัน
  • อาแรน
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =