วันหยุดของประเทศอาเซอร์ไบจาน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศอาเซอร์ไบจาน

วันหยุดของประเทศอาเซอร์ไบจาน

1–2 มกราคม          วันปีใหม่

20 มกราคม            วันสักขี

8 มีนาคม               วันสตรีสากล

20–24 มีนาคม        เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ

9 พฤษภาคม          วันแห่งชัยชนะเหนือลัทธิฟาสซิสต์

28 พฤษภาคม        วันสาธารณรัฐ

15 มิถุนายน           วันแห่งความรอดแห่งชาติ

26 มิถุนายน           วันกองทัพอาเซอร์ไบจาน

18 ตุลาคม             วันประกาศอิสรภาพ

8 พฤศจิกายน        วันชัยชนะ

9 พฤศจิกายน        วันธง

31 ธันวาคม           วันแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสากลของอาเซอร์ไบจาน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =