ระบบไฟฟ้าของประเทศอาเซอร์ไบจาน

ระบบไฟฟ้าประเทศอาเซอร์ไบจาน

อาเซอร์ไบจานใช้แรงดันไฟฟ้า 220V และ 50Hz ปลั๊กที่สามารถใช้ในประเทศอาเซอร์ไบจานมีปลั๊กสองประเภทที่ คือ ประเภท C และ F ปลั๊กประเภท C คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาและปลั๊กชนิด F คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาพร้อมคลิปสายดินสองอันที่ด้านข้าง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =