ซื้อประกันภัยการเดินทางเซเชลส์ ประกันท่องเที่ยว (Seychelles)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเซเชลส์  ประกันท่องเที่ยว (Seychelles)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเซเชลส์ (Seychelles)

ประกันเดินทางเซเชลส์ ประกันการเดินทางในเซเชลส์ ประกันภัยการเดินทางเซเชลส์ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในเซเชลส์

  • เกาะปราสลิน
  • เกาะมาฮี
  • เกาะเดนิส
  • เกาะแซร์ฟ
  • เดโรช ไอส์แลนด์
  • ไกด์ฟอร์ด
อากาศ เซเชลส์ วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ เซเชลส์ วันนี้ 19.8°C
Fri
Weather on Fri 24.5°C
Sat
Weather on Sat 26.4°C
Sun
Weather on Sun 26.3°C
Mon
Weather on Mon 26.4°C
Tue
Weather on Tue 24.5°C
Wed
Weather on Wed 26.4°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =