วันหยุดของประเทศเซเชลส์ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเซเชลส์

วันหยุดของประเทศเซเชลส์

1 มกราคม         วันขึ้นปีใหม่

5 เมษายน         วันจันทร์อีสเตอร์

1 พฤษภาคม      วันแรงงาน

3 มิถุนายน         Corpus Christi

18 มิถุนายน       วันรัฐธรรมนูญ

29 มิถุนายน       วันประกาศอิสรภาพ

15 สิงหาคม       อัสสัมชัญมารีอา

8 ธันวาคม          งานเลี้ยงสมโภช

25 ธันวาคม       วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =