ระบบไฟฟ้าของประเทศเซเชลส์

ระบบไฟฟ้าประเทศเซเชลส์

แรงดันไฟฟ้า: 240V, ความถี่: 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =