ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศแคนาดา

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศแคนาดา

ประวัติและความเป็นมาของประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือ ซึ่งมีอาณาเขตอยู่ทางเหนือมากที่สุดในโลก มีอาณาเขตติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศอีกทั้งยังเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกอีกด้วย การปกครองในปัจจุบันใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นพระมหากษัตริย์

 

หากเราย้อนไปในอดีตดินแดนผืนนี้ก่อนจะกลายมาเป็นประเทศแคนาดา ณ ปัจจุบัน มีผู้คนอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมือง อันมีหลากหลายกลุ่ม ต่อมาเมื่อถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 นักสำรวจชาวอังกฤษและฝรั่งเศสได้ออกเดินทางมาสำรวจจนพบพื้นที่นี้เข้าจนได้ จึงทำให้มีการตั้งอาณาจักรขึ้น ณ บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ต่อมาในปี ค.ศ.1763 ฝรั่งเศสยอมทิ้งอาณานิคมของตนเกือบทั้งหมด ในอเมริกาเหนืออันเนื่องมาจากเหตุการณ์สงคราม 7 ปี ในปี ค.ศ.1867 ได้เกิดการควบรวมของเหล่าอาณานิคมแห่งอังกฤษทั้ง 3 แห่ง จึงทำให้ประเทศแคนาดาเกิดขึ้นมาจากรูปแบบของเขตปกครองสหพันธรัฐ ในตอนแรกยังมีจำนวนเพียงแค่ 4 รัฐเท่านั้น จากเขตปกครองจึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ ของการทยอยเพิ่มจำนวนขึ้นของรัฐรวมทั้งดินแดนต่างๆ อีกทั้งจากกระบวนการได้รับอำนาจการปกครองตนเองจากสหราชอาณาจักร รัฐบัญญัติแห่ง Westminster ในปี ค.ศ.1931 ได้มีการเพิ่มอำนาจการปกครองตนเอง จึงส่งผลให้เกิดพระราชบัญญัติแคนาดาในปี ค.ศ.1982 และทำให้แคนาดาออกจากต่ออำนาจของรัฐสภาแห่งอังกฤษ

 

ประเทศแคนาดา ปัจจุบันมีรัฐทั้งหมด 10 รัฐ , ดินแดนอีก 3 แห่ง มีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยอันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ อันมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 เป็นประมุขประจำชาติ ประเทศแคนาดามีภาษาทางการประจำประเทศ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศส อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความก้าวล้ำในเรื่องของเทคโนโลยี จึงจัดเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจอันหลากหลาย โดยมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ โดดเด่นทางด้านการค้าขาย โดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกา

 

ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =