เกี่ยวกับ ประเทศแคนาดา

เกี่ยวกับ ประเทศแคนาดา

เกี่ยวกับ แคนาดา ธงชาติ แคนาดา

แคนาดา

ประเทศแคนาดา (Canada) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งติดกับสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยมี กรุงออตตาวา (Ottawa) เป็นเมืองหลวงของประเทศ และอีกทั้ง แคนาดายังคงเป็นประเทศที่สงบเงียบ ปลอดภัยจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางอีกที่หนึ่งที่สนใจทางด้านการท่องเที่ยว  จนเป็นที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของโลก  ปัจจุบันแคนาดาประกอบด้วย มณฑลและเขตปกครอง 2 เขต (Territories) อยู่ภายใต้ การปกครองของรัฐบาลกลาง เมืองหลวงชื่อ ออตตาวา(Ottawa city) ซึ่งอยู่ที่มณฑลออนตาริโอ (Ontario)  ซึ่งเมืองนี้จะมีความโดดเด่นด้านความงามเพราะมีความอลังการและสวยงามมาก จนได้ชื่อว่า ติด1 ใน 8 เมืองหลวงที่สวยของโลก อีกทั้ง แคนาดายังได้รับเลือกจากสหประชาชาติ ว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของโลก ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามหลากหลาย อีกทั้งประเทศแคนาดานั้นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสวยงามและแฝงไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายที่น่าสนใจ มีกิจกรรมต่างๆให้เลือกทำมากมาย ในแต่ละช่วงฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกี แคมป์ปิ้ง ปีนเขา หรือขี่จักรยาน

 

เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =