ระบบไฟฟ้าของประเทศแคนาดา

ระบบไฟฟ้าประเทศแคนาดา

อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางของแคนาดา

สำหรับแคนาดามีปลั๊กสองประเภทที่เกี่ยวข้องประเภท A และ B ปลั๊กประเภท A คือปลั๊กที่มีขาขนานแบบแบนสองขาและปลั๊กชนิด B คือปลั๊กที่มีหมุดขนานแบนสองขาและขาต่อสายดิน แคนาดาทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 120V และ 60Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =