ระบบไฟฟ้าของประเทศนครรัฐวาติกัน

ระบบไฟฟ้าประเทศนครรัฐวาติกัน

ไฟฟ้าในนครวาติกัน - แรงดันไฟฟ้าและความถี่

ปลั๊กไฟทั้งหมดในนครวาติกันให้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 230V พร้อมความถี่มาตรฐาน 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =