วันหยุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วันหยุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

2 มกราคม อิงค์วาลา (เฉลิมฉลองราชาธิไตย)

19 มกราคม วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด)

14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์

26 กุมภาพันธ์ วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

2 มีนาคม วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด)

1 เมษายน วันคนโง่เมษายน

2 เมษายน Good friday หรือโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก

4 เมษายน อีสเตอร์

5 เมษายน อีสเตอร์วันจันทร์

16 เมษายน วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น)

19 เมษายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระมหากษัตริย์

25 เมษายน วันธงชาติ

26 เมษายน วันธงชาติ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =