ระบบไฟฟ้าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ระบบไฟฟ้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

แรงดันไฟฟ้าในสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกับในยุโรปส่วนใหญ่คือ 230V / 50 Hz

สวิตเซอร์แลนด์ใช้ปลั๊กชนิด C (2 ขา) และชนิด J (3 ขา) (ปลั๊ก 2 ขาแบบ C ยังพอดีกับซ็อกเก็ต J ด้วย)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =