วันหยุดของประเทศสโลวีเนีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศสโลวีเนีย

วันหยุดของประเทศสโลวีเนีย

วันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ วันหยุดทางวัฒนธรรมของสโลวีเนีย

วันที่ 2 เมษายน วันศุกร์ดี

วันที่ 5 เมษายน อีสเตอร์วันจันทร์

วันที่ 27 เมษายน ของที่ระลึกขบถ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =