ระบบไฟฟ้าของประเทศสโลวีเนีย

ระบบไฟฟ้าประเทศสโลวีเนีย

อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางสโลวีเนีย

 

สำหรับสโลวีเนียมีปลั๊กที่เกี่ยวข้องสองประเภทคือประเภท C และ F ปลั๊กชนิด C คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาและปลั๊กชนิด F คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาพร้อมคลิปสายดินสองอันที่ด้านข้าง สโลวีเนียทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =