วันหยุดของประเทศอิตาลี วันสำคัญต่างๆ ของประเทศอิตาลี

วันหยุดของประเทศอิตาลี

1 มกราคม - วันขึ้นปีใหม่

6 มกราคม - วัน Epiphany

วันอาทิตย์และจันทร์ปลายเดิอนมีนา หรือต้นเดือนเมษายน วันGood Friday และEaster Monday

25 เมษายน - วันฉลองอิสรภาพ (Liberation Day)

1 พฤษภาคม - วันแรงงาน

2 มิถุนายน - วันสถาปนาสาธารณรัฐ

15 สิงหาคม - วันแฟร์รากอสโต้ หรือวันพระแม่มาเรียขึ้นสวรรค์ (Farragosto)

1 พฤศจิกายน - วันนักบุญ

8 ธันวาคม - วันพระแม่มารีพ้นมลทิน

25 ธันวาคม - วันคริสต์มาส

26 ธันวาคม - วันนักบุญเซนต์สตีเฟ่น

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =