เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศเกิร์นซีย์

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศเกิร์นซีย์

เกิร์นซีย์ใช้สกุลเงิน : เกิร์นซีปอนด์ (GGP)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =