ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเกิร์นซีย์

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเกิร์นซีย์

ศาสนา คริสต์ นิกายเชิร์ช ออฟ อิงแลนด์ (Church of England)

ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =