วันหยุดของประเทศกรีนแลนด์ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศกรีนแลนด์

วันหยุดของประเทศกรีนแลนด์

วันหยุดทางศาสนาคริสต์ ได้แก่

Maundy Thursday หรือ Holy Thursday

เทศกาลอีสเตอร์

General Prayer Day

Whit Monday

Chirst 's Mas Eve

Boxing Day

 

วันหยุดประจำชาติ

16 เมษายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอ ที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก (Her Majesty Queen Margrethe II)

9 เมษายน วันที่ระลึกการทำสงครามกับเยอรมนีและถูกยึดครอง

5 พฤษภาคม วันเสรีภาพของเดนมาร์ก

5 มิถุนายน วันรัฐธรรมนูญ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =