ระบบไฟฟ้าของประเทศกรีนแลนด์

ระบบไฟฟ้าประเทศกรีนแลนด์

ระบบไฟฟ้าในกรีนแลนด์โดยทั่วไปใช้ปลั๊กไฟฟ้า แบบสองขากลมเรียว กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์

ใช้ปลั๊กขากลม 2 ขาแบบเดียวกับที่ใช้ในยุโรปหรือควรเตรียมตัวแปลงไฟฟ้าไปด้วย

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =