หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศบัลแกเรีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศบัลแกเรีย

คนไทยต้องมีวีซ่าสำหรับการเดินทางไปบัลแกเรีย โดยปกติการพำนักจะสั้นโดยมีระยะเวลา 90 วันและวีซ่าจะหมดอายุใน 90 วัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =