Cheap Hotels, Flights, and Tour Packages - Special Price Guaranteed

เกี่ยวกับ บัลแกเรีย ธงชาติ บัลแกเรีย

บัลแกเรีย

สาธารณรัฐบัลแกเรียเป็นประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีชายฝั่งบนทะเลดำไปทางตะวันออก และมีพรมแดนติดต่อกับกรีซและตุรกีทางใต้ พรมแดนทางตะวันออกติดกับประเทศเซอร์เบียและสาธารณรัฐมาซิโดเนีย และพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศโรมาเนีย

เมืองหลวงของประเทศบัลแกเรียคือเมืองโซเฟีย เมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นศูนย์การค้าในประเทศที่สำคัญ และยังเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเช่นมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี เป็นมหาวิหารของชาวบัลแกเรี่ยนที่นับถือนิกายออเทอร์ด๊อก การเดินทางมาเมืองนี้ก็สะดวกสบาย เพราะมีสนามบินให้บริการชื่อว่าสนามบินโซเฟีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศบัลแกเรีย รองจากเมืองโซเฟีย ชื่อว่าเมืองพลอฟดิฟ เมืองนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป ก่อตั้งราว 4000 ปีก่อนคริสต์ศักราช  เมืองในประเทศบัลแกเรียที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการศึกษาคือเมืองวาร์นา เมืองนี้มีสนามบินที่ชื่อว่าสนามบินวาร์นาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ พิพิธภัณฑ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เมืองวาร์นา ถ้ากล่าวเมืองที่น่าเที่ยวของประเทศบัลแกเรียอีกหนึ่งแห่งคือรูเซ เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ บนฝั่งขวาของแม่น้ำดานูบ เมืองนี้มีสัญญาณลักษณ์ของเมืองคืออนุสาวรีย์เสรีภาพ อนุสาวรีย์นี้ถูกสร้างขึ้นเมืองศตวรรษที่ 20 แล้ว

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =