ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศบัลแกเรีย

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศบัลแกเรีย

เป็นอาณาจักรในยุคกลางของบัลแกเรียที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 632 ในบริเวณใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานูป (Danube Delta) และสลายตัวลงเมื่อปี ค.ศ. 1018 หลังจากที่ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ในสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดจักรวรรดิบัลแกเรียครอบคลุมบริเวณตั้งแต่บูดาเปสต์ ไปจนถึงทะเลดำ และจากแม่น้ำนีพเพอร์ในยูเครนปัจจุบันไปจนถึงทะเลเอเดรียติค จักรวรรดิบัลแกเรียที่ 1 มาแทนที่ด้วยจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2 ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1185 ชื่อทางการของประเทศตั้งแต่ตั้งมาคือ “บัลแกเรีย"

 

ใช้ภาษาบัลแกเรีย

 

วัฒนธรรมของบัลแกเรียมีพื้นฐานมาจากการผสมผสานที่น่าสนใจของประเพณีธราเซียนสลาฟและบัลแกเรียพร้อมกับอิทธิพลของคริสตจักรออร์โธดอกซ์ตะวันออก ประเพณีโบราณหลายอย่างยังคงอยู่เช่นระบำไฟ Thracian ซึ่งได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =