ระบบไฟฟ้าของประเทศหมู่เกาะโอลันด์

ระบบไฟฟ้าประเทศหมู่เกาะโอลันด์

ปลั๊กไฟทั้งหมดในหมู่เกาะโอลันด์ให้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 230V พร้อมความถี่มาตรฐาน 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =