เกี่ยวกับ ประเทศหมู่เกาะโอลันด์

เกี่ยวกับ หมู่เกาะโอลันด์ ธงชาติ หมู่เกาะโอลันด์

เป็นหมู่เกาะในทะเลบอลติก ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 6,500 เกาะ มีเกาะฟัสตาโอลันด์ (Fasta Aland) เป็นเกาะที่ใหญ่และสำคัญที่สุด หมู่เกาะโอลันด์ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าอ่าวบอทเนียระหว่างสวีเดนกับฟินแลน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =