เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

สกุลเงินอย่างเป็นทางการของหมู่เกาะบริติชเวอร์จินคือดอลลาร์สหรัฐ

นำเข้าฟรี

•บุหรี่ 200 มวน

• 50 ซิการ์

•ไวน์โต๊ะ 2 ลิตร

•สุรา 1 ลิตร

•เหล้าแอลกอฮอล์อื่น ๆ 1 ลิตรปริมาณมากกว่า 22%

•ไวน์เสริม 2 ลิตร

•น้ำหอม 60 มล

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =