ระบบไฟฟ้าของประเทศหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

ระบบไฟฟ้าประเทศหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

บนหมู่เกาะบริติชเวอร์จินปลั๊กไฟและซ็อกเก็ตเป็นประเภท A และ B แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 110 V และความถี่มาตรฐานคือ 60 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =