หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศโทเคอเลา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศโทเคอเลา

Tokelau ผู้เยี่ยมชมทุกคนต้องได้รับใบอนุญาตให้เข้าสู่ Tokelau จากสำนักงานประสานงาน Tokelau Apia ใน Apia อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง Tokelau สามารถเข้าถึงได้โดยเรือจากซามัวเท่านั้นและต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซามัวเพื่อออกจากซามัวและกลับเข้าซามัว

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =