ระบบไฟฟ้าของประเทศโทเคอเลา

ระบบไฟฟ้าประเทศโทเคอเลา

230 โวลต์

ใน Tokelau แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 230 V และความถี่คือ 50 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =