วันหยุดของประเทศนิวซีแลนด์ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศนิวซีแลนด์

วันหยุดของประเทศนิวซีแลนด์

วันหยุดราชการของหมู่เกาะคุก

1 มกราคม วันปีใหม่

2 มกราคม วันหยุดปีใหม่

4 มกราคมเป็น วันปีใหม่

2 เมษายน วันศุกร์ดี

5 เมษายน วันจันทร์อีสเตอร์

25 เมษายน วันแอนแซค

26 เมษายน วันแอนแซก เป็นวันที่ระลึกประจำชาติ

7 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

4 สิงหาคม วันรัฐธรรมนูญ

26 ตุลาคม วันพระกิตติคุณ

25 ธันวาคม วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =