ระบบไฟฟ้าของประเทศนิวซีแลนด์

ระบบไฟฟ้าประเทศนิวซีแลนด์

ไฟฟ้าในหมู่เกาะคุก - แรงดันไฟฟ้าและความถี่

ปลั๊กไฟทั้งหมดในหมู่เกาะคุกให้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 240V พร้อมความถี่มาตรฐาน 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =