วันหยุดของประเทศคิริบาส วันสำคัญต่างๆ ของประเทศคิริบาส

วันหยุดของประเทศคิริบาส

วันศุกร์ 1 มกราคม 2021 - วันขึ้นปีใหม่ 

วันศุกร์ 2 เมษายน 2021 - วันศุกร์ดี

วันอาทิตย์ 4 เมษายน 2021 - วันอีสเตอร์ 

วันจันทร์ 5 เมษายน 2021 - วันอีสเตอร์วันจันทร์ 

วันจันทร์ 19 เมษายน 2021 - วันสุขภาพแห่งชาติ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =