ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศคิริบาส

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศคิริบาส

ชื่อประเทศที่เขียนในภาษาอังกฤษคือ "Kiribati" ซึ่งมาจากการทับศัพท์คำว่า "Gilberts" ของคนในท้องถิ่น เนื่องจากว่าชื่อเดิมในภาษาอังกฤษของหมู่เกาะหลักคือ "หมู่เกาะกิลเบิร์ต" (Gilbert Islands)

 

คิริบาสเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอยู่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล (low-lying state) และได้รับผลกระทบจากการหนุนของน้ำทะเลที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลทำให้น้ำทะเลท่วมฝั่งคิริบาสบ่อยครั้ง

 

การที่ประเทศมีขนาดเล็ก อยู่ห่างไกล และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายทั่วไป สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่กันดารและดินไม่มีคุณภาพ มีทรัพยากรธรรมชาติที่จะสามารถนำมาทำประโยชน์ได้อย่างจำกัด

 

คิริบาสถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก มีรายได้ประชาชาติต่อหัวต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิริบาสเคยมีรายได้มหาศาลจากการส่งออกฟอสเฟตจากเกาะบานาบา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และเป็นร้อยละ 50 ของงบประมาณรัฐบาล อย่างไรก็ตามฟอสเฟตได้หมดลงในปี พ.ศ. 2522 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ ทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัวลดลงกว่าครึ่งหนึ่งระหว่างปี 2522-2524

 

ปัจจุบัน เศรษฐกิจของคิริบาสขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยจาก The Revenue Equalization Reserve Fund ซึ่งเป็นเงินที่คิริบาสสะสมจากการส่งออกฟอสเฟต มีมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และรัฐบาลบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้คิริบาสยังมีรายได้จากการให้สัมปะทานประมง และจากแรงงานคิริบาสนอกประเทศ รวมทั้งความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการท่องเที่ยว ด้วยลักษณะภูมิประเทศและข้อจำกัดในการเพาะปลูก ทำให้คิริบาสต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแทบทุกชนิด

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =