หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคิริบาส

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคิริบาส

ผู้เยี่ยมชมคิริบาสจะต้องได้รับวีซ่าเว้นแต่พวกเขาจะมาจากหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า 73 ประเทศ คิริบาสได้ลงนามในข้อตกลงยกเว้นวีซ่าร่วมกับประเทศในเขตเชงเก้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

 

หนังสือเดินทางที่ถูกต้องอย่างน้อยหกเดือนในการเข้าประเทศโดยมีหน้าวีซ่าว่างหนึ่งหน้า·ถือหลักฐานการเดินทางไป / กลับ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =