วันหยุดของประเทศหมู่เกาะโคโคส วันสำคัญต่างๆ ของประเทศหมู่เกาะโคโคส

วันหยุดของประเทศหมู่เกาะโคโคส

วันหยุดนักขัตฤกษ์สำหรับหมู่เกาะโคโคส (คีลิง)

1 มกราคม วันปีใหม่

26 มกราคม วันชาติออสเตรเลีย

2 เมษายน สวัสดีวันศุกร์

5 เมษายน วันจันทร์อีสเตอร์

6 เมษายน วันแห่งการตัดสินใจด้วยตนเอง

26 เมษายน วันแอนแซค

13 พฤษภาคม ฮารีรายอพัวซา

7 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

20 กรกฎาคม วันอีดฮัจญ์

19 ตุลาคม วันเกิดของศาสดา

27 ธันวาคม วันคริสต์มาส

28 ธันวาคม วันบ็อกซิ่ง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =