ระบบไฟฟ้าของประเทศหมู่เกาะโคโคส

ระบบไฟฟ้าประเทศหมู่เกาะโคโคส

ไฟฟ้าในหมู่เกาะโคโคส (คีลิง) - แรงดันไฟฟ้าและความถี่

ปลั๊กไฟทั้งหมดในหมู่เกาะโคโคส (คีลิง) ให้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 240V พร้อมความถี่มาตรฐาน 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =