วันหยุดของประเทศออสเตรเลีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย

วันหยุดของประเทศออสเตรเลีย

วันหยุดนักขัตฤกษ์แห่งชาติของออสเตรเลีย

1 มกราคม วันปีใหม่

26 มกราคม วันชาติออสเตรเลีย

2 เมษายน สวัสดีวันศุกร์

3 เมษายน วันเสาร์อีสเตอร์

4 เมษายน วันอาทิตย์อีสเตอร์

5 เมษายน วันจันทร์อีสเตอร์

25 เมษายน วันแอนแซค

25 ธันวาคม วันคริสต์มาส

26 ธันวาคม วันบ็อกซิ่ง

27 ธันวาคม วันเพิ่มเติมสำหรับวันคริสต์มาส

28 ธันวาคม วันเพิ่มเติมสำหรับวันบ็อกซิ่งเดย์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =