ระบบไฟฟ้าของประเทศออสเตรเลีย

ระบบไฟฟ้าประเทศออสเตรเลีย

อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางของออสเตรเลีย

สำหรับออสเตรเลียประเภทปลั๊กที่เกี่ยวข้องคือ I ซึ่งเป็นปลั๊กที่มีขาแบนสามขาในรูปแบบสามเหลี่ยม ออสเตรเลียทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =