วันหยุดของประเทศศรีลังกา วันสำคัญต่างๆ ของประเทศศรีลังกา

วันหยุดของประเทศศรีลังกา

วันปองกัล

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนมกราคม

วันชาติศรีลังกา

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนกุมภาพันธ์

วันมหาศิวาราทรี

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนมีนาคม

วันศุกร์ประเสิร์ฐ

วันก่อนวันสิงหลและวันปีใหม่ทมิฬ

วันปีใหม่สิงหลและทมิฬ

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนเมษายน

วันแรงงาน

วันเฉลิมฉลองสิ้นสุดเทศกาลการถือศีลอดtr

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนพฤษภาคม

วันถัดจากวันวิสาขบูชาพระจันทร์เต็มดวง

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนมิถุนายน

อิดอุล - อัลฮา

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนกรกฎาคม

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนสิงหาคม

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนกันยายน

เมาลิดินนะบี

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนตุลาคม

เทศกาลดีปาวลี

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนพฤศจิกายน

เทศกาลพระจันทร์เต็มดวงเดือนธันวาคม

วันคริสมาสต์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =