Cheap Hotels, Flights, and Tour Packages - Special Price Guaranteed

เกี่ยวกับ ศรีลังกา ธงชาติ ศรีลังกา

ศรีลังกา

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา หรือ ดินแดนไข่มุกแห่งมหาสมุทรอินเดีย เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดีย มีศรีชัยวรเทนปุระ-โกตเต เป็นเมืองหลวงแต่เมืองใหญ่ที่สุด คือโคลัมโบ ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงทางการค้าของศรีลังกา ภาษาราชการ คือ ภาษาสิงหลและภาษาทมิฬ

การเดินทางจากประเทศไปยังศรีลังกา สามารถบินตรงไปลงที่สนามบินนานาชาติบันดารานายาเก เมืองโคลัมโบได้เลยสำหรับพุทะศาสนิกชนการเดินทางไปศรีลังกา ถือเป็นการแสวงบุญอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้
 
ท่านอาจเริ่มต้นการเดินทางด้วยการเยี่ยมชมเมืองมรดกโลกอย่าง อนุราธปุระ นครหลวงแห่งแรกของศรีลังกา นมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาเจดีย์รุวันเวลิ, เยี่ยมชมพระมหาเจดีย์อภัยคีรี, ถูปารามเจดีย์ แห่งแรกของศรีลังกา, พระมหาเจดีย์เชตวัน, พุทธสถานอวุกนะ แวะชมถ้ำดัมบุลลา มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เมืองดัมบลูล่า นมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้วที่วัดพระเขี้ยวแก้ว ดาลลา มัลลิกาวะ ขอพรจากวัดบุปผาราม ชมความงามของสวนพฤกษชาติเปราดีนิยาที่เมืองแคนดี เดินทางต่อสู่เมืองโปโลนนารุวะ เมืองหลวงแห่งที่สองของศรีลังกา เที่ยวชมอนุสาวรีย์พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช ชมสัตตมหาปราสาท มาต่อที่เมืองสิกิริยา ชมพระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา พระราชวังชื่อดังที่ตั้งบนยอดเขา ชมความมหัศจรรย์ของแท่นศิลาราชสีห์ และภาพเขียนสีเฟรสโก ลายนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และท่านไม่ควรพลาดการเยี่ยมชมวัดกัลนียาราชมหาวิหาร และวัดคงคารามที่เมืองโคลัมโบด้วย
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
เวลาปัจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =