วันหยุดของประเทศสิงคโปร์ วันสำคัญต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์

วันหยุดของประเทศสิงคโปร์

1 มกราคม           วันปีใหม่

                          ปีใหม่จีน

                          วันศุกร์ที่ดี

1 พฤษภาคม       วันแรงงาน 

                          ฮารีรายอพัวซา

                         วันวิสาขบูชา

                         ฮารีรายอฮัจยี

9 สิงหาคม         วันชาติ 

                         เทศกาลดีปาวลี

25 ธันวาคม        วันคริสต์มาส 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =