หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสิงคโปร์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศสิงคโปร์

การเดินทางไปสิงคโปร์โดยไม่คำนึงถึงจุดประสงค์ส่วนใหญ่คุณจะต้องได้รับวีซ่าก่อนออกเดินทาง ยกเว้นอย่างเดียวรวมถึงพลเมืองของ 34 ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า พวกเขาสามารถอยู่ในสิงคโปร์ได้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ 30 ถึง 90 วันขึ้นอยู่กับประเทศต้นทาง อย่างไรก็ตามคนสัญชาติอื่น ๆ ทั้งหมดต้องมีวีซ่าเพื่อข้ามพรมแดนของสิงคโปร์และพำนักอยู่ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าวีซ่าสิงคโปร์มีหลายประเภท

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =