เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศสิงคโปร์

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศสิงคโปร์

สกุลเงิน: ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

 

ในฐานะนักท่องเที่ยวของสิงคโปร์ หากเราซื้อสินค้าราคามากกว่า 100 SGD (รวมภาษีสินค้าและบริการ หรือ GST) ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เราจะสามารถขอคืนภาษี GST 7% ครับ ซึ่งจะสามารถขอคืนได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่มีเลขทะเบียนภาษี GST เดียวกันกับในเอกสารดังกล่าว หากต้องการทราบว่าร้านค้าใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว (TRS) สามารถทำได้ดังนี้

1.มองหาโลโก้หรือป้ายสัญลักษณ์ “Tax Free” (ปลอดภาษี) ที่ร้านค้านั้น

2.สอบถามร้านค้านั้นๆว่าเราสามารถขอคืนภาษี GST ได้หรือไม่

สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถขอคืนภาษี GST ได้มีดังนี้

-สินค้าที่บริโภคหรือใช้แล้วในประเทศสิงคโปร์

-สินค้าส่งออกเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์

-สินค้าที่จะส่งออกทางเรือ

-ค่าที่พักโรงแรมหรือหอพัก (โฮสเทล) และค่าบริการต่างๆ เช่น บริการรถเช่าและค่าทัวร์ท่องเที่ยว

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =