วันหยุดของประเทศเรอูว์นียง วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเรอูว์นียง

วันหยุดของประเทศเรอูว์นียง

1 มกราคม        วันปีใหม่

                       วันอีสเตอร์

1 พฤษภาคม    วันแรงงานสากล 

8 พฤษภาคม    Victory Day

13 พฤษภาคม  งานเลี้ยงของสวรรค์ 

14 กรกฎาคม    White Monday วันบัสตีย์ 

15 สิงหาคม      แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

1 พฤศจิกายน   วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย

11 พฤศจิกายน วันสงบศึก  

20 ธันวาคม      Abolition Day  

25 ธันวาคม      คริสต์มาส 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =